50 lat AWFiS Gdańsk

Komitet organizacyjny ma zaszczyt zaprosić absolwentów WSWF, AWF i AWFiS na zjazd 50-lecia powstania uczelni wyższej.

Z kart Historii...

Niebawem, bo w 2019 roku, minie 50 lat od powstania Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, dziś - Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Przypominając najważniejsze daty z historii naszej Alma Mater, wymienić należy rok 1973, kiedy ówczesna WSWF przyjęła imię wybitnego oświece­niowego filozofa – Jędrzeja Śniadeckiego, do dziś będącego patronem Uczelni. Po dwunastu latach, w 1981 roku, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego, co z jednej strony stanowiło nobilitację Uczelni, a z drugiej wyznaczyło jej nowe ambitne cele, zarówno naukowe, jak i dydaktyczne. Jednym z nich stało się kształcenie kolejnych pokoleń naukowców, umożliwione przez nadanie gdańskiej AWF w 1992 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, zaś w roku 1999 – doktora habili­towanego nauk o kulturze fizycznej. Kolejne zmiany przyniósł rok 2001, kiedy – jako jedyna tego typu Uczelnia w Polsce – Akademia Wycho­wania Fizycznego przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. Dzisiaj gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, jako jedyna Uczelnia sportowa na Pomorzu, sta­wia na nowoczesną naukę, dydaktykę i sport, a także na inwestycje związane z unowocześnieniem infrastruktury.

Pamiętając o bogatej historii AWFiS, z nadzieją patrzymy w przyszłość i już dziś zapraszamy na uroczysty i bez wątpienia huczny jubileusz 50-lecia istnienia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Informacje o przygotowaniach oraz, w późniejszym terminie, o planowanym przebiegu uroczystości jubileuszowych, znajdą Państwo na niniejszej stronie.

Program obchodów

Informacje

Komitet organizacyjny ma zaszczyt zaprosić absolwentów WSWF, AWF i AWFiS na zjazd 50-lecia powstania uczelni wyższej.

Obchody zjazdu 50-lecia odbędą się w dniach 6-7 września 2019 roku na obiektach uczelni w Gdańsku - Oliwie przy ul. Kazimierza Górskiego 1.

Koszt uczestnictwa w zjeździe absolwentów wynosi 290 zł od osoby, a termin potwierdzenia udziału to 30.05.2019 (decyduje kolejność zgłoszeń) jest równoznaczny z wpłatą na nr rachunku bankowego 07 1030 1117 0000 0000 8899 5010 AWFiS w Gdańsku wraz z dopiskiem "zjazd 50-lecia AWFiS".

Organizatorzy bardzo proszą byłych absolwentów o nadsyłanie zdjęć pamiątkowych z okresu studiów, które zostaną wykorzystane podczas zjazdu w pokazie slajdów oraz w wystawie okolicznościowej. Zdjęcia po ich wykorzystaniu zostaną zwrócone przez organizatorów podczas zjazdu.

Po potwierdzeniu udziału w zjedzie 50-lecia zostaną wysłane dodatkowe informacje np. dotyczące zakwaterowania oraz aktualny program zjazdu.

Klauzula informacyjna_Obchodow_50lat_AWFiS

Rejestracja